Logo color
MARINA YACHTING DALMATIA

Uvijeti korištenja

1. UVOD

Uplatom jednog od programa kod Marine Yachting Dalmatia d.o.o. , sklapate obvezujući ugovor. Sve što je objavljeno u našim programima obvezno je za obje strane i čini pravnu obvezu i sastavni dio ugovora. Samo su ti uvjeti osnova za rezultat svih ugovornih pravnih procesa između nas. Pažljivo pročitajte ugovor.

2. REZERVACIJA I PLAĆANJE

Svoju jahtu možete rezervirati putem e-maila, telefona ili direktno. Ukrcaj na unajmljenu jahtu sa svojom kompletnom opremom moguć je samo nakon ispunjenja uvjeta plaćanja (50% prilikom rezervacije, a ostatak najkasnije 4 tjedna prije datuma najma). Kupac također mora dostaviti Marini Yachting Dalmatia d.o.o. kompletan popis posade 4 tjedna prije datuma najma.

3. IZNAJMLJIVANJE

U cijenu najma uključena je naknada za najam jahti opremljenih prema službenom cjeniku Marina Yachting Dalmatia d.o.o. i popisu inventara. Naknada za najam ne uključuje druge troškove poput hrane, goriva ili lučkih troškova. Jahta se predaje kupcu s punim spremnikom goriva i vode, čista i u ispravnom stanju te se mora vratiti Marini Yachting Dalmacija d.o.o.

4. OTKAZIVANJE

Ukoliko gost iz bilo kojeg razloga ne može koristiti najam jahte, slobodan je pronaći drugu osobu koja će preuzeti njegova prava i obveze, ali uz suglasnost Marine Yachting Dalmatia d.o.o.
Ukoliko kupac ne pronađe zamjenu, Marina Yachting Dalmacija d.o.o. zadržava:

• 30% cijene najma kao naknada za otkazivanje
• 50% cijene najma za otkazivanje unutar 4 tjedna prije datuma najma
• 100% cijene najma za otkazivanje unutar 2 tjedna prije datuma najma

5. SIGURNOSNI DEPOZIT

Prije prijave potrebno je uplatiti povratni sigurnosni polog (iznos je naveden za svaku jahtu) u gotovini ili kreditnom karticom. Polog se vraća u ukupnom iznosu nakon odjave u ugovoreno vrijeme i na ugovorenom mjestu i ako se na jahti ne pronađu oštećenja ili drugi nedostaci.

6. OSIGURANJE

Svaka jahta ima kasko i obavezno osiguranje za sve putnike. Ukoliko je jahta oštećena, gost je dužan pokriti troškove popravka do iznosa sigurnosnog pologa. Troškove popravka koji premašuju sigurnosni polog pokriva osiguravajuće društvo. U slučaju nemara ili neprijavljene štete, kupac snosi sve troškove. Osobna imovina skipera i članova posade nije osigurana pa je preporučljivo sklopiti posebno osiguranje.

7. PRIJAVA/ODJAVA S JAHTE

prijava: SUBOTA od 17.00 h odjava: SUBOTA do 9.00 h
Kupcu se predaju samo potpuno opremljene jahte, pune goriva i u ispravnom stanju. U istom stanju jahte se traže i prilikom vraćanja Marini Yachting Dalmatia d.o.o.. Svi skriveni nedostaci jahte ili njene opreme, koji nisu poznati Marini Yachting Dalmatia d.o.o. u trenutku primopredaje jahte, kao i eventualni nedostaci koji nastanu nakon što je jahta predana korisniku, ne daju pravo na zahtjev za sniženjem cijene najma. Ukoliko daljnja plovidba iz bilo kojeg razloga nije moguća ili će doći do prekoračenja datuma povratka jahte, potrebno je odmah obavijestiti upravitelja baze za daljnje upute. U slučaju prekoračenja roka povrata zbog lošeg vremena, kupac sam snosi sve nastale troškove. Iz tog razloga predlažemo dobro planiranje rute plovidbe unaprijed. Kupac mora predati jahtu u luci navedenoj u ugovoru u dogovoreno vrijeme. Ukoliko gost kasni s vraćanjem jahte ili je doveze na drugo mjesto koje nije dogovoreno, gost je suglasan i jamči da će za svako kašnjenje do 3 sata platiti cijenu dnevnog najma, a za svako kašnjenje duže od 3 sata trostruko. cijena dnevne čarter naknade. Kašnjenje se može tolerirati samo iz razloga višeg stupnja, o čemu je gost dužan obavijestiti Marinu Yachting Dalmatia d.o.o. odmah.

8. OBVEZE CHARTERA

Marina Yachting Dalmacija d.o.o. je dužan jahtu predati na dogovorenom mjestu iu dogovoreno vrijeme te u ispravnom stanju. U slučaju da Marina Yachting Dalmacija d.o.o. nije u mogućnosti predati rezerviranu jahtu, kupcu će biti ponuđeno: slično ili bolje plovilo u cijeni ugovorenog plovila, manje plovilo i povrat razlike u cijeni i/ili naknada troškova smještaja za čekanje ugovorenog plovila pripremiti do iznosa cijene plovila za isti vremenski period. Nakon završetka 24 sata bezuspješnog čekanja kupac može raskinuti ugovor o najmu jahte i bit će mu vraćen puni ugovoreni iznos. Sva druga prava na naknadu su isključena.

9. OBVEZE I ODGOVORNOSTI KUPCA

Kupac mora pažljivo rukovati jahtom i pridržavati se svih propisa. Klijent mora posjedovati odgovarajući certifikat o osposobljenosti skipera. Ukoliko Marina Yachting Dalmacija d.o.o. ili upravitelj baze zaključi da skiper (kupac) nema potrebne vještine i prednost imat će priliku koristiti asistenciju i pomoć profesionalnog skipera, ili će upravitelj baze zamoliti korisnika da ne koristi jahtu sam ali uz nadoplatu sa skiperom. Ako kupac ne želi biti skiper, imenovat će ga prije plovidbe. Ta osoba je suodgovorna prema Marini Yachting Dalmatia d.o.o.. Za sve posljedice u vezi s prepuštanjem uloge skipera neovlaštenoj osobi, odgovoran je naručitelj. Kupac neće dati jahtu drugima na iznajmljivanje, posuđivati je drugima, koristiti je u komercijalne svrhe ili za profesionalni ribolov. Isplovljavat će ga noću samo u sigurnim vremenskim uvjetima, neće isplovljavati iz hrvatskih voda i pridržavat će se svih običaja i drugih lokalnih propisa. Kupac je dužan pravilno voditi i popunjavati brodski dnevnik te pažljivo rukovati jahtom, kao i inventarom i opremom. Kupac mora svaki dan provjeravati motorno ulje i vodu. Štete u vezi s nedostatkom ulja ili vode u motoru nisu osigurane i tereti ih na svoj trošak kupac. U slučaju veće štete, kao i kada su u pitanju druga plovila, cijela nezgoda mora biti zapisana, potpisana od strane svih uključenih strana i prijavljena najbližem lučkom kapetanu. Također, Marina Yachting Dalmacija d.o.o. mora se odmah obavijestiti. Ukoliko se kupac ne pridržava ovih uputa, svu štetu će mu se u cijelosti naplatiti. Potpisom na check in listu gost potvrđuje prijem plovila u stanju kako je navedeno na check in listi koja uključuje i podvodni dio plovila.

10. PRIGOVORI

Marina Yachting Dalmatia d.o.o. accepts only those complaints that are handed over in writing, on the day of returning the yacht and which are signed by the Marina Yachting Dalmatia d.o.o. and customer personally.

11. NADLEŽNOST

U slučaju nesporazuma ili spora, pokušat će se postići džentlmenski sporazum. Ukoliko se problem ne može riješiti na ovaj način, nadležan je Državni sud Marina Yachting Dalmacija d.o.o.